Gefragmenteerde dromen

Christoph Gassmann, 2005

Puzzle

Bij sommige dromen ontbreekt een lineaire opeenvolging van gebeurtenissen en zijn daaroom moeilijk te herinneren. Soms springt een droom van het ene thema naar het andere en weer terug. Soms krijgen we de indruk dat meerdere droomthema's zich op hetzelfde moment afspelen. Het komt zelfs voor dat het onmogelijk is om een directe relatie tussen verschillende droomsegmenten te vinden. Dan is het goed mogelijk dat we denken dat dromen onzin zijn en dat het geen zin heeft om zulke fragmenten te herinneren of op te schrijven. Er wordt zelfs beweerd dat alle dromen bestaan uit zulke ongerelateerde onzin en sommige wetenschappers houden het voor de onzin voortgebracht uit een slecht functionerend, slapend brein. Om deze reden moet eerst worden gesteld dat vele dromen wel degelijk een begrijpbare lineaire opeenvolging kennen. Maar over deze dromen willen we het hier niet hebben.

Deeltjes in een bellenkamer

Naar mijn mening zijn moeilijk begrijpbare droomfragmenten het wel degelijk waard om herinnert en opgeschreven te worden. Ze laten zien, namelijk, hoe ons bewustzijn functioneert. Door ons dagbewustzijn zijn we gewend aan lineaire opeenvolging. Maar zelfs overdag kunnen we een thriller op televisie zien of een boek lezen dat anders in elkaar zit. Beide kunnen bestaan uit fragmenten die pas geleidelijk aan een compleet beeld vormen dat begrijpbaar is. We houden ervan naar videoclips te kijken die geen echte verhalen vertellen, maar in hoog tempo beelden vertonen en daarbij een gevoel en/of ritme tot stand brengen. Op dezelfde manier kunnen droomfragmenten worden georganiseerd volgens bepaalde centrale gezichtspunten die niet direct voor de hand liggen. Onlangs droomde ik ik achter elkaar van twee touwen. Het eerste fragment ging om een stop signaal en een touw naar een noodrem die vlak parallel naast elkaar lagen in een tram. In een ander fragment vormden twee parallelle draden een touwladder opgehangen aan de facade van een huis. Ik zag de relatie later toen ik de fragmenten opschreef en de beschrijvingen nalas. Toen ik wakker werd zag ik alleen onbegrijpbare stukjes en had veel moeite om ze te herinneren omdat er geen duidelijke relatie was en geen lineair verhaal.

Daarom geloof ik dat het loont om zulke fragmenten te herinneren. We kunnen hierdoor ons dagbewustzijn trainen om zich beter op het nachtbewustzijn in te stellen, wat ons vermogen om dromen te herinneren zal verbeteren. Dat zou vooral voor beginners nuttig kunnen zijn. Meer gevorderde dromers zouden zulke fragmenten inzicht kunnen geven in hoe onze ziel heen anders is georganiseerd an ons dagbewustzijn.

Christoph Gassmann, Horgen, Switzerland

Bekijk eens Christoph's Website: http://home.sunrise.ch/cgassman/ring.html